Sine – sinusoidalna: subtelna krzywizna amplitudy fali sinusoidalnej powoduje, że jest ona doskonała do trybu healing – leczenie/gojenie. Jej kształt odpowiada czystej formie przekazu energetycznego, która jest spotykana w naturze. Doskonała dla wysokich częstotliwości, przy użyciu których będzie również efektywna w trybie killing – zabijanie.

Square – kwadratowa: strome zbocza narastania i opadania amplitudy, jak również wydłużona grań powoduje, że jest ona bardzo stosowna do zabijania patogenów. Nadaje się również do trybu healing, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach.

Sawtooth – piła: Jak dotąd fala ta nie posiadała udokumentowanej reputacji w systemach Rife’a, więc traktowaliśmy ją jako eksperymentalną, ale okazała się bardzo skuteczna w trybie healing.

Inverse Sawtooth – odwrócona piła: strome zbocze wzrostu do poziomu szczytowego połączone z liniowym opadaniem amplitudy powoduje, że jest ona doskonała w trybie killing – zabijanie drobnoustrojów i robi to bardziej efektywnie niż fala kwadratowa. Przy wyższych amplitudach (napięciach) nie jest zalecana do trybu healing, ale niektórzy użytkownicy zaobserwowali dobre rezultaty przy zmniejszonym poziomie mocy.

Triangle – trójkątna: Nie ma zapisu, aby była stosowana w terapiach Rife’a, więc pozostaje falą eksperymentalną. Możliwe, że okaże się substytutem do sinusoidalnej.

Damped Sinusoidal – tłumiona sinusoidalna: dobrze znana fala, używana przez Dr. Rife’a jako zabójcza dla komórek raka i udokumentowana przez Smithsonian. Jeśli dodamy do niej spikes – impulsy szpilkowe, fala ta stanie się poważnym zagrożeniem dla mikrobów. Ponieważ jest ona stopniowo zanikającą sinusoidą, doskonale nadaje się do trybu healing, ale w tym celu powinna być bez dodatku impulsów szpilkowych (spikes).

Damped Square – tłumiona kwadratowa: tłumienie dodane do fal kwadratowych jest od niedawna w systemie Spooky2. Jej forma i transmisja energii powoduje, że staje się ona zabójcza dla patogenów, a jednocześnie okazała się skuteczna w procesach healing.

H-Bomb Sinusoidal: zaprojektowana przez John’a White ma w sobie szpilkowe impulsy energetyczne na krawędziach natarcia jak również krawędziach spływu. Została utworzona na bazie fali sinusoidalnej i dzięki temu jest dobrym wyborem do intensywnego trybu healing, ale również przydatna w trybie killing.

H-Bomb Square: wydaje mi się, że jest to najpotężniejsza „maszyna do zabijania” w arsenale Spooky2. John obawiał się, że może być zbyt silna do zastosowania w trybie zdalnym (remote), ale osobiście używałem jej bez reakcji ubocznych typu Herxing.