CancerTool automatyzuje proces włączania skanów pełnych / systemowych, skanów raka i docelowych programów nowotworowych do Protokołu Raka.

Przed użyciem preset utworzonych przez CancerTool, uruchomij protokół Terrain znajdujący się na zakładce Presets Spooky2 pod > Detox i udokumentowany w GUIDE Terrain Protocol - Click Me.pdf. Skuteczność protokołu Terrain jest zwiększona, jeśli uruchomisz również preset Kontakt, Plazma, Skalar, Laser lub Cewka oprócz Presetów Zdalnych.

Pełne skanowanie(ang. Full scan)

Pełny skan wykrywa różne wirusy, bakterie, pasożyty i inne patogeny w twoim ciele. Do pełnego skanowania użyj następujących presetów bio-sprzeżenie.

Full-Scan

Skanowanie Raka
Skanowanie Raka znajduje częstotliwość właściwą dla nowotworu. Do skanowania raka należy użyć następujących presetów bio-sprzeżenie.

Cancer-Scan

Preset docelowy

Musisz utworzyć preset zawierające ukierunkowane programy walki z rakiem. Możesz zacząć od preset powłoki(ang. Empty preset) \Shell (Empty) Presets\Remote\Killing (R)–JW, a następnie dodaj programy nowotworowe ukierunkowane na konkretnego raka (tj. Raka piersi, raka prostaty itp.). Zapisz to preset w folderze użytkownika(ang. User). Nie umieszczaj preset w folderze wewnątrz folderu użytkownika.

Kroki korzystania z CancerTool

Możesz pobrać plik zip tutaj:
https://www.spooky2-mall.com/download/CancerTool_Setup.exe.zip

Możesz pobrać przewodnik dla CancerTool tutaj:
https://www.spooky2-mall.com/download/GUIDECancerTool-Click Me.pdf

Krok 1 Instalowanie narzędzia CancerTool

Pobierz plik zip i wypakuj kontekst archiwum zip, w tym przypadku plik o nazwie CancerTool_Setup.exe.

Kliknij dwukrotnie CancerTool_Setup.exe w Eksploratorze plików Windows(ang. Windows File Explorer) / Menedżerze plików i pojawi się okno.

Kliknij przycisk Next > i na każdym kolejnym ekranie kliknij ponownie Next>, aż zobaczysz przycisk Finish. Kliknij przycisk Finish, aby zakończyć instalację.

Zobaczysz tę ikonę na pulpicie(ang. Desktop).

CancerTool-Icon

Krok 2 Budowanie presetów

Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć narzędzie CancerTool. Kliknij strzałkę w dół na polu kombi(ang. Combo box) obok etykiety Full Scan, pojawi się menu zawierające listę wyboru plików danych ze skanowania Bio-sprzeżenie. Wybierz najnowszy plik danych skanowania pełnych / systemowych.

Jeśli nie widzisz swoich ostatnich skanów w menu, kliknij przycisk Reload(Załaduj ponownie), aby załadować bieżącą zawartość bazy danych do narzędzia.

CancerTool-Full-Scan
Następnie wybierz skanowanie raka w polu kombi(ang. Combo box) obok etykiety Cancer Scan.

1
Teraz wybierz ukierunkowane preset raka w polu kombi obok etykiety Target Preset.

2
Pole Max Hits to liczba najwyższych częstotliwości do użycia. Wartość domyślna to 10 uderzeń(ang. Hits).

3
Pole User to opcjonalna nazwa użytkownika, jeśli leczysz więcej niż jedną osobę. Gdy jest ustawiona, nazwa użytkownika jest prependowana do presetów generowanych przez CancerTool.

4

Krok 3 Uruchamianie protokołu Raka

Teraz zbudowałeś swoje pierwsze presety, możesz je teraz uruchomić. Wygenerowane presety znajdują się w \ User \ Cancer \ w zakładce Presets, pozostałe presety znajdują się w \ Cancer \ DB \.

Aby uzyskać więcej ustawień presetów Biofeedback i instrukcji uruchamiania protokołu, proszę sprawdzić przewodnik CancerTool.