CancerTool - narzędzie do budowania preset protokołu Raka

CancerTool automatyzuje proces włączania skanów pełnych / systemowych, skanów raka i docelowych programów nowotworowych do Protokołu Raka. Przed użyciem preset utworzonych przez CancerTool, uruchomij protokół Terrain znajdujący...

Read More