Nota prawna i wyłączenie odpowiedzialności

Spooky i/lub oprogramowanie Spooky2 i systemy generowania częstotliwości nie są aprobowane przez FDA jako urządzenia medyczne. Są przeznaczone do użytkowania tylko jako elektroniczne urządzenia eksperymentalne. Nie są przeznaczone do diagnozowania, zapobiegania, łagodzenia chorób ludzkich. Nie są też zaprojektowane ani przeznaczone do wpływania na funkcjonowanie ani budowę jakiegokolwiek systemu ciała ludzkiego.

Ja, John White, nie wysuwam żadnych medycznych twierdzeń co do Spooky i/lub oprogramowania Spooky2 ani opartych nań systemów generowania częstotliwości. Jeśli masz problem medyczny, skonsultuj się, proszę, z licencjonowanym profesjonalistą opieki zdrowotnej.

W USA możesz legalnie używać systemów generowania częstotliwości jak Spooky i/lub Spooky2 do testowania, równoważenia energii, wydłużana życia lub relaksacji. Możesz eksperymentować używając częstotliwości na kulturach bakteryjnych, zwierzętach laboratoryjnych, i na sobie. Masz ciągle prawo do samoleczenia pod gwarancjami Dziewiątej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

W Niemczech i południowej Afryce, jak również w innych krajach, urządzenia generujące częstotliwości są zgodnie z prawem licencjonowane jako urządzenia medyczne.

Zauważ proszę, że ani ja, John White, ani żaden z moich wspólników biorących udział w projektowaniu i rozwoju tych systemów, nie jesteśmy odpowiedzialni w żadnym stopniu za używanie, nieprawidłowe używanie, z zamiarem lub bez niego, Spooky i/lub systemów generowania częstotliwości Spooky2, ani żadnych ich elementów z tego powodu, że jest to całkowicie poza naszą kontrolą. W żadnym przypadku ani ja, John White, ani żaden z moich wspólników, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Użytkując systemy generowania częstotliwości Spooky i/lub Spooky2, Ty jako użytkownik, rozumiesz i akceptujesz, że nie możesz spodziewać się wyleczenia żadnej dolegliwości. Rozumiesz także, że możliwe są negatywne fizyczne lub mentalne skutki, nieznane John’owi White ani jego wspólnikom, a wynikające z użytkowania systemów generowania częstotliwości Spooky i/lub Spooky2. Co więcej, zamierzasz przedsięwziąć jedynie odpowiedzialne eksperymenty i zgadzasz się przyjąć na siebie całą odpowiedzialność za używanie i stosowanie wszelkich częstotliwości generowanych przez systemy Spooky i/lub Spooky2.

Co więcej, zgadzasz się nie czynić John’a White ani jego wspólników odpowiedzialnym za żadne konsekwencje, szkodliwe lub nie, jakie mogą wydarzyć się w rezultacie użytkowania systemów generowania częstotliwości Spooky i/lub Spooky2.