Tryb Kontaktu

Gdy dr Royal Rife opracowywał swoją technologię, używał radia i zwykłą antenę radiową w trybie transmisji zdalnej. Wkrótce jednak zdał sobie sprawę, że mógł osiągnąć lepsze rezultaty transmisji częstotliwości używając lampę plazmową. W późniejszych latach dodanie składowej stałej (prąd jednokierunkowy) jako trybu transmisji częstotliwości z uwagi na fakt, że nie powodowało to zakłóceń lokalnych stacji radiowych.

Na nieszczęście dla ludzkości, nie doszło to do skutku, ponieważ środowiska medyczno-farmaceutyczne, zagrożone utratą wszystkiego, rozpoczęły systematyczne niszczenie jego odkryć, firmy i reputacji jako naukowca. Jednak podstawowa wiedzy o Trybie Kontaktu przetrwała.

Obecnie, entuzjaści Maszyny Rife’a używają jej w Trybie Kontaktu częściej, niż innych trybach i jest ku temu ważny powód, ponieważ jest to wysoce efektywny sposób poddawania ciała działaniu energii częstotliwości i szybkiego otrzymywania rezultatów.

Niektórzy podważają skuteczność Trybu Kontaktu powołując się na tzw. „skin effect” (efekt naskórkowy), który ma rzekomo uniemożliwiać głębokie penetrowania ciała przez sygnał przenoszący częstotliwości.

Jednak tego typu opinie oparte są na braku zrozumienia, czym jest efekt “naskórkowy”.

W elektronice „naskórkiem” określa się zewnętrzną warstwę przewodów, które przewodzą prąd zmienny. Odnosi się to do właściwości prądu przemiennego ,który „chętniej” przepływa przez zewnętrzne warstwy przewodnika. Efekt ten jest tym wyraźniejszy, im wyższa jest częstotliwość tego prądu przemiennego, i w efekcie, w miarę wzrostu częstotliwości sygnału maleje wydajność przewodnika.

Chociaż ludzka skóra przewodzi prąd elektryczny, to termin “efekt naskórkowy” nie był wprowadzony dla biologicznej skóry a dla zewnętrznej warstwy przewodników elektrycznych.

Stosując wystarczającą moc sygnału, dobrze zaprojektowana Maszyna Rife’a, może dostarczyć energię prądu stałęgo głęboko wewnątrz ciała,docierając do wszystkich organów. Kontrowersje wzbudza wątpliwość, czy energia ta osiągnie wewnętrzne powierzchnie organów “pustych wewnątrz”. Niektórzy badacze tematu twierdzą, że energia elektryczna prądu stałego nie musi tam faktycznie dotrzeć, ponieważ w pewien sposób zamienia się ona na energię akustyczną, która, wpływając na zewnętrzne części organu, przenosi się mechaniczne do wnętrza, dostarczając w ten sposób energii potrzebnych częstotliwości do wnętrza organów mechanicznie.

Inni wolą polegać na odmiennej technice przenoszenia energii przez płytki (ang. plate-zapping), opracowanej przez dr Hulda Clark’a. Wymaga ona jednak zakupu dodatkowego wyposażenia, dlatego nie poświęcimy jej więcej miejsca. Szczere mówiąc, nie jesteśmy przekonani, że to jest konieczne.

Najważniejszy jest to, że dobrze wykonany System Rife’a bardzo dobrze spełnia swoje zadanie w Trybie Kontaktu. Jeśli jednak wolisz najnowsze zaawansowane metody, to zawsze możesz dodatkowo zastosować Tryb Zdalny oraz Tryb Plazmowy, które głęboko penetrują całe ciało.

Spooky2 ma jeszcze jednego asa w rękawie. Plazma penetruje ciało głęboko, ponieważ używa częstotliwości radiowej, zazwyczaj 3.1MHz lub 3.3MHz. Spooky2 umożliwia Ci dodanie dużo lepszej częstotliwości nośnej – dynamicznie zmieniającej się nośnej powiązanej harmonicznie z częstotliwościami dźwiękowymi, które dodają terapeutycznej wartości w Trybie Kontaktu.

Spooky2 oferuje różne rodzaje akcesoriów kontaktowych do różnych zastosowań, w tym Uchwyty Cylindryczne z Przewodzącej Węglowej Gumy, Plastry TENS, zestaw kontaktowy TENS, elektrodę wewnętrzną TENS itp.

Uchwyty Cylindryczne z Przewodzącej Węglowej Gumy

Cylindry ręczne są wygodniejsze w noszeniu i są dopasowane do wszystkich rozmiarów dłoni.

Spooky2 Plastry Tens

Plastry TENS są dobre do miejscowych leczenia.

Zestaw kontaktowy TENS

Zestaw kontaktowy TENS jest lepszy do użytku nocnego.

Elektrodę wewnętrzną TENS

Elektroda wewnętrzna TENS pozwala użytkownikowi leczyć kanał odbytu lub zlokalizowane narządy.

Używanie Spooky2 do trybu kontaktu jest proste. Podłącz akcesorium kontaktowe do portu High Power urządzenia Spooky Boost 3.1, które może łączyć obydwa wyjścia i czterokrotnie zwiększyć moc trybu kontaktowego.

 

Przejdźmy do Tryb Zdalny...