Istnieją dwa rodzaje formatu plików używanych w Spooky2 – „.zip” oraz „.csv”. Format „.zip”, którego używamy jest zakodowany i nie da się manualnie otworzyć bądź odczytać przez żaden inny program poza Spooky2. Zabezpieczenie to jest założone jako ochrona przed ewentualną „kradzieżą” w celu zysku, zatem główna baza danych jest zakodowana w formacie .zip.

Podkreślam ponownie, że ten plik może być rozpakowany i odczytany jedynie przez Spooky2.

Pliki .csv mogą być odczytane i edytowane normalnie, jako dodatkowa baza danych użytkownika – Custom.

 

Jak zainstalować plik głównej bazy danych (.zip):

‣ Użyj wyszukiwarki bądź komendy – Download Database w Menu Online, po czym wyłącz program Spooky2.

‣ Wejdź do folderu Downloads i wybierz plik „.zip”, po czym użyj skrótu Ctrl-C aby go skopiować.

‣ Teraz przejdź do folderu Spooky2 – tak jak pokazaliśmy wcześniej.

‣ Zobaczysz starszy plik „frequencies” w formacie .zip i masz dwie opcje:

✓ Przeciągnąć starszy plik do kosza na śmieci, po czym kliknąć z powrotem na okno Spooky2 i Ctrl-V na klawiaturze,aby przenieść tam nowy plik lub

✓ Pozostawić istniejący plik, tam gdzie jest i nacisnąć Ctrl-V. Stary plik .zip będzie nadpisany, za wyjątkiem pliku .cvs
o pojemności 0B, który powinien pozostać na miejscu.

‣ Zamknij okno i uruchom program Spooky2. Nowa baza danych (Database) będzie załadowana do pamięci i gotowa do natychmiastowego użytku.

 

Jak zainstalować Bazę Danych „Custom” – (plik .csv):

Kliknij na menu Database w pasku Menu Programu Spooky2, po czym wybierz „Select Custom Database”.Otworzy się dialog nawigacji Windows. Przejdź do folderu, który zawiera plik Custom w formacie .cvs.

Obok pokazałem nawigację do folderu Custom Databases wewnątrz biblioteki Documents.

Żeby załadować jedną z nich do Spooky2, wybrałem ją – Select,po czym otworzyłem –Open, aby natychmiast była dostępna do użytku w Spooky2.

Aby odświeżyć bazę danych,naciśnij – Refresh Database,która to komenda załaduje nasz plik Custom po ewentualnym manualnym edytowaniu.