Preset łańcuch (Preset Chain) pomaga połączyć kilka preset razem, dzięki czemu można uruchomić kilka preset w jednym generatorze. Przeczytaj ten blog, aby dowiedzieć się co to jest preset łańcuch.

ChainEditor jest edytorem dla presetów Spooky2. Otwiera, edytuje i zapisuje powiązane presety.

Sprawdź ten wideo, aby dowiedzieć się jak zainstalować Chain Edytora :

Sprawdź ten wideo, aby dowiedzieć się jak używać Chain Edytora :