Ta instrukcja pokazuje, jak przekonwertować znaną masę cząsteczkową (ang.molecular weight) na częstotliwość i uruchomić ją w oprogramowaniu Spooky2.

Najpierw znajdziemy masę cząsteczkową substancji.
Masa cząsteczkowa można znaleźć na tej stronie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound/. Na przykład, masa cząsteczkowa witaminy B17 wynosi 457,432 g / mol.

Po drugie, utworzymy program dla masy cząsteczkowej.
1. Otworzymy oprogramowanie Spooky2. Wybierz Utwórz program (ang.Create Program) w menu Plik (ang.File).


2. Napisz informacje: nazwę programu, częstotliwości i opis programu. Proszę zauważyć, że w okienku częstotliwości najpierw wpisz M, następnie wpisz masę cząsteczkową  za nim, na przykład: M457.432.


3. Kliknij przycisk Zapisz (ang.Save), aby zapisać program.

Po trzecie, uruchom Program Masy cząsteczkowej w oprogramowaniu Spooky2.
Preset uzdrawiania (ang.Healing Preset) są zalecane dla wszystkich programów masy cząsteczkowej. Jeśli używasz Spooky2 Remote, możesz wybrać Healing (R) - JW. Następnie przejdź do zakładki Programy (ang.Program), aby wyszukać właśnie utworzony program MW. I przejdź do zakładki Kontrola (ang.Control), aby ją uruchomić. Spooky2 automatycznie zamieni masę cząsteczkową na częstotliwość.