Czasami chyba chcesz zmienić ustawienia podczas działania programu. Ten post pokaże ci, jak to zrobić w trzech prostych krokach.
Na przykład chciałabym obniżyć amplitudę dla healing(uzdrawiającego) remote preset.
Najpierw zatrzymuję uruchomiony program.

Potem przejdź do zakładki settings, zmień amplitudę z 5V na 3V.

Po trzecie, przejdź do zakładki Control, zaznacz allow generator overwrites, a następnie otwórz przycisk generatora, aby uruchomić program.