Wiele osób ma pytania o różnice pomiędzy preset Scan & Run (Skanowania&Uruchamiania) i Hunt & Kill (Polowania&Zabijania) dla skanowania Bio-sprzeżenie. Ten artykuł wyjaśni szczegóły każdego presetu.

Scan&Run Preset

Preset Scan&Run rozpoczyna się od skanowania Bio-sprzeżenie, a następnie automatycznie uruchamia wyniki skanowania w przydzielonym generatorze. Po zakończeniu programu rozpoczyna się kolejny pełny skan bio-sprzeżenie. Ten cykl powtarza się, aż preset jest zatrzymane lub nie wykryto żadnych trafień, to znaczy patogeny w twoim ciele zostały usunięte.

Hunt&Kill Preset

Ten preset rozpoczyna się krótkim skanowaniem bio-sprzeżenie. Winiki skanowania są następnie uruchamiane na przydzielonym generatorze. W kolejnych cyklach skanowania / uruchamiania, poprzednie trafienia są ponownie analizowane. Patogeny, które są zmutowane, zostają znalezione i trafione ponownie. Nie ważny jak daleko przebiegają patogeny, oni zostaną znalezione. I staną się celami. Ten preset utrzymuje rafinować pierwszych wyników skanowania i działa automatycznie, dopóki nie zostanie zatrzymany ręcznie lub nie zostaną wykryte żadne trafienia.

Możesz wybrać preset najlepiej dostosowane do twoich potrzeb.