Podczas korzystania ze Spooky Plasma stwierdzamy, że lampa plazmowa miga i wyłącza się, amplituda również oscyluje od 0 do 5 woltów. Dlaczego?

Właściwie to jest bramkowanie. Brama jest ustawiona na 4 Hz, co oznacza, że będzie migać 4 razy na sekundę.

Zostało to zaimplementowane z kilku powodów po początkowym wydaniu plazmy.

1. Tuba wytwarza najwięcej energii po pierwszym zapaleniu. Przez dodać bramkę 4 Hz, faktycznie otrzymujesz 4 silniejsze impulsy energii z tuby

2. Kontrola temperatury. Gdy lampa znajduje się w 100% czasu, w pewnych warunkach może się przegrzać i spowodować problem. Ogólnie, było to ograniczone do osób, które żyły w obszarach o wysokiej temperaturze i lub nie zapewniały odpowiedniej wentylacji do tuby.

Brama jest teraz standardową implementacją dla wszystkich programów plazmowych i jest dostępna wkrótce po wydaniu.