Przed zaczniemy używać Spooky2, muszę najpierw wyjaśnić, co różne przyciski we wszystkich zakładach właściwie robią.


Home 1(Strona główna 1): Zakładka Presets. Strona główna to baza operacji, w której możesz zobaczyć wszystkie swoje kolekcje presetów. Jest to stan wyszarzony, gdy jesteś już w tej stronie.


Home 2(Strona główna 2): Kiedy klikniesz kolekcji preset w Home, przycisk zmienia swój stan. Jeśli klikniesz teraz, przywróci Cię ponownie do Home.


Up One Level 1(O jeden poziom wyżej1): Zakładka Presets. Wewnątrz kolekcji, powoduje to powrót o jeden poziom.. Jeśli jesteś w Home, nie ma wyższego poziomu, więc jest on wyszarzony, jak pokazano.


Up One Level 2(O jeden poziom wyżej2): Po wejściu do kolekcji przycisk zmienia kolor na zielony, pokazując, że jest aktywny. Kliknięcie go teraz spowoduje powrót o jeden poziom.


User(Użytkownik): Zakładka Presets . Bez względu na to, gdzie jesteś w hierarchii presets, kliknięcie tego przycisku spowoduje przejście do własnej kolekcji zapisanych, edytowanych lub wbudowanych preset.


Delete/Clear 1(Usuń / Wyczyść 1): Wszystkie zakładka oprócz Settings. Usuwa zawartość niektórych list lub wybór na niektórych listach. Czyści również zawartość pola.


Delete/Clear 2(Usuń / Wyczyść 2): jeśli lista lub pole są puste, nic nie można usunąć ani wyczyścić. W takich przypadkach przycisk Usuń / Wyczyść zmienia stan i jest wyszarzony.


Save(Zapisz): Zakładki Presets, Control i Errors. Zapisuje presety, powiązane presety(Chained Presets), wartości wyjściowe generatora i listy błędów do pliku.


Edit Preset/Preset Chain(Edytuj Preset / Preset Chain): Zakładka Presets. To w pełni funkcjonalne narzędzie pozwala łatwo edytować presets i łańcuchy. Możesz nawet użyć go do budowy nowych łańcuchów.


Move Up Arrow(Strzałka Przesuń się w górę): Zakładki Presets i Programs. Przesuwa wybrany preset lub program o jedną linię wyżej w łańcuszkowym presecie lub w załadowanych programach.


Move Down Arrow(Strzałka Przesuń się w dół):  Zakładki Presets i Programs. Przesuwa wybrany preset lub program o jedną linię niżej w łańcuszkowym presecie lub w załadowanych programach.


Select All/Add To List(Wybierz Wszystkie / Dodaj do listy): Zakładki Programs i Global. Zaznacza wszystkie pola wyboru w powiązanej grupie (Baza danych) lub dodaje wprowadzoną wartość do listy (Czarna lista).


Deselect All(Odznacz wszystko): Zakładka Programs. Szybko odznacza wszystkie pola wyboru w okienku bazy danych / Wyniki skanowania. Pozwala to na szybkie dokonanie własnego wyboru.


Close Generator Control Panel(Zamknij Panel Sterowania Generatora): Zakładka Control. Kliknij to, aby zamknąć panel Sterowania Generatora. Nie należy mylić z przyciskiem Windows Quit.


Reset To Default(Przywrócenie ustawień domyślnych): Zakładki Control i Global. Pojawia się obok niektórych kontrolek. Jeśli zmieniłeś ich wartości lub pozycje i zmieniłeś zdanie, kliknij to.


OK/Dismiss(OK / Odrzuć): Identyfikacja generatorów i różnych alertów. Kliknięcie tego spowoduje zamknięcie okna lub odrzucenie alarmu.