Zapping jest sprzęt służący do przenoszenia częstotliwości do ciała. O ile mi wiadomo, wszyscy Zapperzy używają stałej częstotliwości (lub mają ustawienie dla kilku częstotliwości) i dostarczają to na jakiś czas.

Spooky2 to inny element wyposażenia, który można wykorzystać do uzyskania częstotliwości w ciele. Jest o wiele silniejszy niż Zapper z kilku powodów:
1) Ma wyższą zdolność amplitudy niż Zapper.
2) Jest kontrolowany za pomocą oprogramowania komputerowego, dzięki czemu ma znacznie większą funkcjonalność i kontrolę niż Zapper.
3) Spooky ma 3 różne tryby, aby uzyskać częstotliwości do ciała. Kontakt (np. Zapper), Zdalny (za pośrednictwem osobistego DNA) i Plazma.

Częstotliwość to szybkość zmiany kształtu fali od wysokiego napięcia do niskiego napięcia między ustawionymi poziomami. Skuteczna częstotliwość zabijania lub dezaktywacji jest różna dla różnych patogenów, dlatego ważne jest, aby móc korzystać z różnych częstotliwości w zależności od tego, co użytkownik chce osiągnąć za pomocą częstotliwości.