Podczas skanowania biofeedbacku, GeneratorX rejestruje, jak zachowuje się sygnał elektryczny. Krótka zmiana w schemacie elektrycznym pokazuje, że wykryto trafienie.

Istnieją dwa różne sposoby, na które GeneratorX mierzy zmianę.

1. Przepływ prądu. Jest to jak woda płynąca w rzece. Normalnie ona jest stała. Ale jeśli poziom wody wzrasta, przepływ wzrasta. GeneratorX mierzy ten przepływ.

2. Kąt fazowy(ang. Phase angle). Jeśli chodzisz z dzieckiem, zazwyczaj jest ono po Twojej stronie. Jeśli jednak zaczniesz chodzić po nierównym terenie, dziecko pozostanie w tyle. Kąt fazowy jest jak odległość pomiędzy Tobą a Twoim dzieckiem. Teren jest wszystkim pomiędzy plastrymi  TENS. GeneratorX mierzy, kiedy teren jest nierówny lub gładki.

Niektóre systemy biofeedbacku mogą mierzyć jeden lub drugi, ale wiele z nich nie robi obu. I żaden nie może osiągnąć oszałamiającej prędkości GeneratoraX.

Przy bardzo dużych prędkościach dzieją się dziwne rzeczy. Woda spływająca rzeką może zacząć odbijać się z powrotem, powodując dziwne tętnienia w prędkości przepływu. A dziecko może pozostawać daleko w tyle.

Są rzeczy, które można zrobić, aby poprawić dokładność wyników skanowania. Zmniejszenie "szumu elektrycznego" jest jednym z nich. Zakłócenia elektryczne to każdy sygnał, który nie jest pożądany. Nasze ciała pochłaniają ten hałas, a następnie wracają do GeneratoraX. Nawet przewody elektryczne odbierają hałas. Może to zakłócać działanie malutkich sygnałów, które są monitorowane.

Tak wygląda hałas elektryczny. Zdjęcie pokazuje sygnał bezpośrednio pochodzący od osoby z podłączoną parą podkładek TENS. Duże fale to linie energetyczne biegnące przez Twój dom. Linie rozmyte to bardzo wysokie częstotliwości pochodzące z WIFI, telefonów komórkowych, telewizji, radia i wielu innych.

Następne zdjęcie przedstawia wartości częstotliwości w tym hałasie. Wyższe częstotliwości są pokazane po prawej stronie. Wykres pokazuje częstotliwości do 100 MHz. Widać, że hałas występuje na wszystkich częstotliwościach, z kolcami(ang. spikes), gdzie sygnał jest silniejszy.

Żyjemy w nieczystym środowisku, w którym otaczają nas sygnały elektryczne. W jakiś sposób GeneratorX musi zignorować te niepożądane sygnały i skupić się na tych ważnych. GeneratorX posiada filtry do usuwania dużej części szumów, ale są rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc.

Kabel TENS jest długi, co pozwala na umieszczenie platry TENS daleko od siebie, ale długie kable wyłapują więcej zakłóceń elektrycznych. Skręcenie przewodów i umieszczenie plastry TENS bliżej zmniejsza hałas wracający do GeneratoraX.

Funkcja Threshold w Spooky2 zmniejsza wpływ zakłóceń elektrycznych. Zgłoszone są tylko trafienia większe niż próg. Małe sygnały szumów są ignorowane. Jeśli skanowanie bio-sprzeżęnie jest wykonywane tam, gdzie jest dużo sygnałów elektrycznych, można ustawić wyższy próg.