Właśnie przesłaliśmy Spooky2 20191123 tutaj: https://www.spooky2.com/downloadspage/

Zmiany
Zaktualizowano: DH eksperymentalne preset. Dzięki uprzejmości Davida Hallidaya i Bryana Yamamoto.
Zaktualizowano: Presety BY. Dzięki uprzejmości Bryana Yamamoto.
Zaktualizowano: bazy danych BP do 20191121.

Naprawiono: skanowanie Grade. Błąd uniemożliwiła wykonanie skanowania Grade w celu przywrócenia załadowanych częstotliwości.
Naprawiono: Kliknięcie na presety nie zawsze ładuje się za pierwszym razem na wolnych komputerach.
Naprawiono: nieparzyste granice częstotliwości harmonicznych dla bardzo wysokich częstotliwości.
Naprawiono: Niepoprawna etykieta dla nazw plików dziennika generatora.
Naprawiono: Preset parametry w niektórych okolicznościach nie były poprawnie zapisywane.
Naprawiono: Preset wyczyszczenie listy programów, gdy program został przeniesiony na dół sekwencji.

Nowość: prędkości zwiększania i zmniejszania amplitudy są teraz zdefiniowane przez użytkownika dla każdego generatora.

Nowość: Opcja wykonania skanowania biofeedback bezpośrednio po utworzeniu linii podstawowej(ang. Baseline).

Nowość: Jeśli nie znaleziono shell preset, to wyszukiwany jest również aktualny folder preset..
Nowość: Spooky podkreśla teraz, który program jest aktualnie uruchomiony w sekwencji.

Nowość: Różne opcje głosowe: Aubrey, Crystal, Kate, Mike i Paul.

Nowość: Dodano blokadę, aby zapobiec edycji preset nieużytkownika.
Nowość: Spooky2 monitor. Jeśli jest uruchomiony, wydaje dźwiękowy alarm, jeśli oprogramowanie Spooky nie reaguje. To narzędzie jest na wczesnym etapie rozwoju. Można go znaleźć w katalogu Spooky.
Nowość: opcja wykonania kopii zapasowej poprzedniej instalacji Spooky jest teraz opcjonalna.

Ulepszono: wyświetlanie aktualnie wykonywanych preset.
Ulepszono: sterowanie dźwiękiem zostało zmienione, aby obsługiwać więcej wersji systemu Windows.
Ulepszono: wyświetlanie częstotliwości Out 2, gdy generator jest ustawiony na synchronizację.
Ulepszono: globalną blokadę Start / Resume.
Ulepszono: tworzenie linii bazowej(ang. Baseline) jest teraz zawsze pojedynczym skanem(ang. single scan).

Ulepszono: wyłączanie tworzenia Baseline, jeśli częstotliwości są ładowane; Refine i skanowanie Grade nie używają Baseline.
Ulepszono: wyświetla bazę danych. Jeśli baza danych zostanie wybrana, a plik nie zostanie znaleziony, zostanie otwarte okno dialogowe z wyborem pliku.
Ulepszono: wyszukiwanie tekstu teraz przeszukuje również częstotliwości programów.
Ulepszono: ustawienie wartości Max HRV na zero wyłącza sprawdzanie HRV podczas skanowania biofeedbacku.
Ulepszono: ręczne wybieranie kroków programu jest teraz płynniejsze.
Ulepszono: prędkość ładowania kanału.
Ulepszono: edycja powiązanego preset zachowuje teraz inne presety w łańcuchu.
Ulepszono: Wyświetlanie pokazujące dostępne preset jest teraz szybsze.
Ulepszono: zmienna Loaded Frequencies w prestach nie musi być zakończona przecinkiem (,).
Ulepszono: wyszukiwanie programu. Wyszukiwanie częstotliwości pozwala tylko na przecinki w wyszukiwarce prefiksie i sufiksie.
Ulepszono: funkcja Resume oszczędza teraz czas pracy.