Właśnie przesłaliśmy Spooky2 20200211 tutaj: https://www.spooky2.pl/downloadspage/

Zmiany
Zaktualizowano: Baza danych MW do 20200104.
Zaktualizowano: Bazy danych BP do 20200209. Obejmuje koronawirusa Wuhan.
Zaktualizowano: Spooky2 dokumentacja do wersji 20200125 (Podziękowania dla Bryana Yamamoto i moderatorów forum Spooky2).
Zaktualizowano: Presety DB Cancer (dzięki uprzejmości Bryana Yamamoto)

Nowość: Możliwość zmiany rozmiaru czcionek ekranowych. Idealna dla użytkowników z wadami wzroku:

Nowość: Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w ramce pokazuje pomoc kontekstową. Opcja ta może być wyłączona w zakładce System.

Nowość: Error.log jest teraz zapisywany dla wewnętrznych błędów programu.

Nowość: Czasy mogą być wyświetlane w sekundach tylko w razie potrzeby:


Naprawiono: Kontrola biofeedbacku, gdy wyjście 1 jest ustawione na stałą częstotliwość.
Naprawiono: Dźwięk zakończenia Biofeedback czasami nie był prawidłowo podawany.
Naprawiono: Notatki do programu nie mogą być już edytowane po wyświetleniu.
Naprawiono: Skok napięcia(ang. Voltage Spikes) podczas biofeedbacku, jeśli Spooky jest zamknięty.
Naprawiono: Ekrany o wysokiej rozdzielczości powodowały awarię Spooky. Poprawka wymagała usunięcia zakładki programu z poziomym paskiem przewijania.

Ulepszone: Słówko do kontroli częstotliwości pakowania.
Ulepszone: Podgląd wsteczny został całkowicie przerobiony. Jest znacznie poprawione. Teraz wszystkie bazy danych są przeszukiwane w poszukiwaniu dopasowań, a podzakresowe harmoniczne mogą być również uwzględnione w raporcie.

Ulepszone: Skanowanie Biofeedback zgłaszało wartości trafień z dokładnością do 8 miejsc po przecinku.

Ulepszone: Zmienna 'Hits To Find' wybiera teraz wstępnie odpowiednią liczbę trafień. Opcja ta została rozszerzona na wszystkie typy skanowania.

Ulepszone: Obsługa błędów oprogramowania.
Ulepszone: Wyświetlanie zakresu częstotliwości Biofeedback pod wykresem.

Ulepszone: Wyświetlanie na ekranie bardzo dużych liczb.
Ulepszone: Przycisk sterowania generatorem pokazuje "BFB" podczas wykonywania biofeedbacku.