Może być wiele powodów, dlaczego tuba nie świeci. Wiele przyczyn można wyeliminować, sprawdzając najpierw nadajnik ultradźwiękowy. Wybierz preset “JW – Spooky Central Overnight Sweep Low Frequency” i uruchom je, z przełącznikiem na przednim panelu na Spooky Central ustawionym na “Slow”. Jeśli słyszysz nadajnik ultradźwiękowy, najprawdopodobniej coś jest nie tak z połączeniami tubami lub z tubą.

Jeśli usłyszysz coś z ultradźwięków, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem:

Sytuacja 1: Lampki wejścia(ang.Input) i modulacji wyłączone

Możliwa przyczyna: Brak wyjścia(ang. Output) generatora Spooky2 XM.
Zaradzenie:
1. Zamknij oprogramowanie Spooky2 i generator Spooky2 XM.
2. Odłącz generator od portu USB.
3. Podłącz generator do portu USB. (Proszę połączyć generator Spooky2 XM bezpośrednio z komputerem, bez rozdzielacza USB)
4. Włącz generator Spooky2 XM.
5. Uruchom ponownie oprogramowanie Spooky2.
6. Najpierw wybierz preset Spooky Central, a następnie wybierz swoje programy. Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję Allow Generator Overwrites przed otwarciem kanału.

Sytuacja 2 Wejście i modulacja mają włączone światła.
Możliwa przyczyna:
A: Preset Spooky Central nie jest używane, a uruchomionyczęstotliwość jest bardzo niska.
Rozwiązanie: Najpierw wybierz preset Spooky Central, a następnie wybierz swoje programy. Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję Allow Generator Overwrites przed otwarciem kanału.

B: Generator Spooky2 XM jest zakłócany przez silny sygnał.
Rozwiązanie: Wyjdź z oprogramowania Spooky. Wyłącz Spooky Central i generator. Odłącz generator i białe przewody wysokiego napięcia od Spooky Central. Odczekaj 5 minut. Upewnij się, że białe przewody są oddzielone od siebie, bez pętli. Upewnij się, że białe kable wysokiego napięcia, tuba plazmowa i Spooky Central znajdują się jak najdalej od generatora. Generator może być wyższy niż Spooky Central. Na koncu połącz ponownie, upewnij się, że połączenia wejściowe(ang. Input) i modulacyjne(ang. Modulation) są poprawne. Jeśli są odwrócone, tuba nie zapali się. Out 1 przechodzi do wejścia, Out 2 przechodzi do modulacji. Uruchomij generatory, oprogramowanie i Spooky Central.

Najpierw wybierz preset Spooky Central, a następnie wybierz swoje programy. Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję Allow Generator Overwrites przed otwarciem kanału.

Jeśli powyższe sugestie nie rozwiążą problemu.
Wyślij nam zrzut ekranu, aby pokazać ustawienia oprogramowania Spooky2.
Wyślij również wyraźne zdjęcia przedstawiające przedni i tylny panel Spooky Central, aby możmy sprawdzić połączenia kablowe.