Ostatnio wiele osób ma pytania o różnic między przyciskiem Analyse i Analyse + w okienku biofeedback (Bio-sprzezenie), tutaj wyjaśni szczegóły tych dwóch przycisków.

"Analyse" lub "Analyse +" pozwala  przeanalizować wyniki skanowania i uzyskać więcej wyników skanowania biofeedback.

Jako przykład, skanowania GX BFB istnieją 3 metody wykrywania: Angle, Current, and Angle +Current. W domyślnym preset skanowania GX BFB, trafienia są oparte na wartości Current. Możesz również uzyskać nowe trafienia zgodnie z  wartości Angle, or Angle+Current.

Jeśli wybierzesz Angle, kliknij przycisk Analyze i otwórz poprzedni plik skanowania biofeedback, otrzymasz 10 nowych trafień z wartości Angle. (Liczba trafień zależy od ustawienia Maksymalna liczba trafień (Max Hits).

Przycisk Analyse + może dać więcej częstotliwości uderzenia niż przycisk Analiza. Jeśli wybierzesz Angle lub Current, a następnie klikniesz przycisk Analyse +, otrzymasz 20 trafień dla wartości Angle i Current. Możesz uzyskać 30 trafień dla wszystkich 3 metod wykrywania, wybierając Angle+Current (10 dla Angle, 10 dla Current i 10 dla Angle + Current).

Uwaga: "Angle", "Current" i "Angle + Current" są sposoby wykrywania na skanowania GX BFB. "BPM" i "HRV" są używane do skanowania pulsu.