Właśnie przesłaliśmy Spooky2 20190604 tutaj: https://www.spooky2.com/downloadspage/

Zmiany:

Nowość: Opcja szybkiego wyświetlania wykresu GX Current or Phase Angle, gdy nie wykonuje się bio-sprzężenia.

Ulepszono: rejestrowanie programu. Każdy generator ma teraz oddzielny plik dziennika.
Ulepszono: Wykrywanie generatorów zarezerwowanych do automatycznego uruchamiania skanów BFB.
Ulepszono: Skrócono czas ładowania częstotliwości w dużych presetach.
Ulepszono: Częstotliwość wypełniania wyłączona dla bio-sprzężenia.
Ulepszono: zmienna Bio-sprzężenie wyświetla się podczas skanowania.

Zaktualizowano: Notatki preset i dokumenty (Podziekujemy Bryana Yamamoto).
Zaktualizowano: Baza danych masy cząsteczkowej.
Zaktualizowano: bazy danych Base Pair.
Całkowity program liczy obecnie 47 767 z 164 501 wpisami. Największa baza danych Rife na świecie.

Usunięto: Tworzenie plików audio. To powodowało, że Spooky2 używał zbyt dużej ilości pamięci i stawał się niestabilny.

Naprawiono: Dodawanie pierwszego presetu z wyników wyszukiwania do preset łańcucha.
Naprawiono: Opcja „Save As Startup Default” w górnym menu. To nie działało.
Naprawiono: Sterowanie częstotliwości Out 2 przy stosowaniu limitów częstotliwości.
Naprawiono: “Spooky Plasma Fixed Carrier (P) - JW” preset.
Naprawiono: częstotliwości zera Hz czasami powodowały stałe przesunięcie DC. To dlatego, że:
1. Amplituda może być ustawiona tylko wtedy, gdy częstotliwość jest większa niż zero.
2. Pierwszy punkt danych arbitralnej fali jest używany jako wartość spoczynkowa. Fala prostokątna wytworzy duże offset, podczas gdy fala sinusoidalna wytworzy prawie zero offset.