Jak wiemy, Spooky2 Central akceptuje tylko 5 V / 100% ofset fali prostokątnej. Każde inne napięcie / amplituda lub kształt fali może spowodować uszkodzenie.

Jednak w wersji 20190226 i późniejszych oprogramowania, wiele preset Plazmy jest ustawionych na 10 woltów, z ofset 0%. Dlaczego?

W rzeczywistości ustawienia są nadal takie same jak wcześniej. Po prostu zmieniamy sposób generowania sygnału. Weźmę Spooky Plasma Advanced (P) - JW jako przykład.

Oba wyjścia są ustawione na 10 V i 0% ofset, ale widać, że „Positive Waveform Only” jest już wybrane. Odpowiada to 5 V przy 100% ofset. Możesz to zobaczyć od kształtu fali:

Ten czerwony wykres pokazuje kształt fali Out1. Niebieski wykres pokazuje Out2.

Więc dlaczego dokonujemy tej zmiany?

Jak zawsze nieustannie staramy się ulepszać Spooky.
Używam Spooky Plasma Advanced (P) - JW ponownie jako przykład:

1. Ten preset moduluje sygnał przez 1/512-tej wartości podstawowej(ang: This preset modulates the signal by 1/512th of the fundamental.) To jest sub-oktawa, co czyni go silniejszą. Out 2 zapewnia 10% bramkowanie(ang: gating), więc impulsy w tubie są bardziej intensywne. Energia jest wysyłana w krótszych seriach.

2. W starych presetach funkcja bramkowania była realizowana przez ciągłe wysyłanie poleceń między komputerem a generatorem. Jest to wolny, ponieważ wszystkie polecenia muszą przechodzić przez ten sam port USB. Teraz bramkowanie(ang:gating) jest nieodłącznie w kształt fali, więc bramkowanie może być znacznie szybsze i bardziej skuteczne, ponieważ szybkość bramkowania lepiej dopasowuje sygnał.