Wersja Spooky2 20190415 została oficjalnie wydana. Możesz pobrać tę wersję na: https://www.spooky2.com/downloadspage/

Oto lista zmian:

Nowość: wyświetlanie numeru kroku podczas bio-sprzeżenie.
Nowość: Opcja zezwalania na pozytywne(+) lub ujemne (-)arbitralne wartości kształt fali.

Ulepszony: Skoki napięcia trybu kontaktowego zmniejszone (wyeliminowane) podczas przejścia rozdzielczości częstotliwości.
Ulepszono: Jeśli preset łańcucha(ang.preset chain) jest załadowany, a Run For jest zero, a sekwencja powtarzania(ang.Repeat Sequence) lub łańcuch powtarzania(ang.Repeat Chain) są ustawione na zero, możesz ustawić opcję Repeat Sequence na 1, aby łańcuchy mogły przejść do następnego powiązanego presetu.

Ulepszono: Wybieranie Custom Database z górnego menu plików(ang.File) teraz aktywuje bazę danych na zakładce System.
Ulepszone: Raporty wyszukiwania wstecznego(ang. Reverse Lookup) będą teraz wyświetlać załadowane programy jako część raportu.
Ulepszono: wyświetlanie paska tytułu GX, jeśli nie załadowano żadnego presetu.

Naprawiono: Procedura aktualizacji preset dla bardzo starych presetych.
Naprawiono: Aplikacja skóry dla okien dialogowych plików była uszkodzona i powodowała awarie.
Naprawiono: Błędy generatora, gdy nazwy presetów GX są za długie.
Naprawiono: Raportowanie wyszukiwania wstecznego(ang.Reverse Lookup) dla sub harmonicznych(ang.Sub Harmonics).
Naprawiono: Sterowanie maks / min częstotliwość na wyjściu 2(ang.Out 2) podczas rampy amplitudy.

Zaktualizowano: Wiele presetów. Dziękujemy, Bryan Yamamoto i David Halliday.
Zaktualizowano: Bazy danych Base Pair. Łączny program liczy teraz 42,650 z 155,496 wpisy.