Oto częstość występowania związków Gingerol i Shogaol, które pochodzą z korzenia imbiru, który jest o 10.000 mocniejszy niż Chemo (Taxol) w modelu badań nad rakiem.

Gingerol Frequencies.pdf

Shogoal Frequencies.pdf

Imbir:10.000 mocniejszy niż Chemo (Taxol) w modelu badań nad rakiem.

Korzyści zdrowotne imbiru

P: Co oznacza przyrostek E, + lub - i 2 cyfr na każdej z liczb?

O: Na przykład 1.4040798039E + 04 zakres częstotliwości audio, E + 04 oznacza przesunięcie punktu dziesiętnego 4 po prawej stronie z bieżącej wartości dziesiętnej. Oznacza to więc 14040.798039 Hz

Podobnie widzialny zakres widma 606.846855E-12, E-12 oznacza przesunięcie punktu dziesiętnego 12 w lewo od bieżącego punktu dziesiętnego. Oznacza to zatem, że oznacza to miernik 0.000000000606846855, a także 606.846855 nanometrów.

A nanometr wynosi 0.000000000001 metra lub też 1.0E-12. A nanometr to 1 metr podzielony przez 10 do potęgi 12 lub 1/10 ^ 12 lub 1/1000000000000 metrów.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wprowadzić częstotliwości Guneol i Shogaol do Spooky2,sprawdź tutaj: https://www.spooky2.pl/entering-gingerol-and-shogaol-frequencies-into-spooky2/

Autor Desmond Wee