P&Odp

Spooky2 Oprogramowanie

DB Cancer Protocol jest niezwykle skuteczny (użyliśmy wersji Plasma), ale dokumentacja pozostawia wiele do życzenia. Jest to bardzo mylące, aż w końcu to zrozumiałem i napisałem własny dokument, aby go uprościć. Nagłówki, które należy zaznaczyć, to nagłówki w szarym pasku. Innymi słowy, czerwony „6x” pod „Run” oznacza uruchomienie „C06 Cancer A - DB” sześć razy, przed przejdzie się do C07.

 

1. Spróbuj:
1) Przejdź do zakladki Control.
2) Kliknij raz przycisk Amplitude Wobble.
I powinieneś być w stanie kontynuować.

2. Sprawdź połączenie USB, wyłącz zasilanie i uruchom ponownie.
Jeśli wykonujesz prawdziwy skan bio-sprzezenie, nie powinieneś być w trybie testowym. Przejdź do menu Utils na górze i wybierz opcję „Rescan devices”.

Tak.
1. Menu Plik -> Utwórz program.
2. Wpisz nazwę programu, Częstotliwości: 0-100 = 180
3. Kliknij Zapisz (prawy górny róg).
4. W zakładce Presets kliknij> Shell (Empty) Preset,> Contact, Healing (C) - JW.
5. W zakładce Programs dodaj ten nowy program.
6. W zakładce Control zaznacz „Overwrite Generator”, kliknij przycisk generatora i kliknij Start.

Faktem jest, że podczas ładowania programu do GX, GX utrzyma wszystkie częstotliwości na tym samym dwell, co pierwsza z nich. O Detox Maintenance, w oprogramowaniu Spooky2, częstotliwości zaczynają się dwell od 78, a niektóre są 180. Ale kiedy są one załadowane do GX, wszystkie częstotliwości mają dwell 78, więc czas jest krótszy.

Czasami okno wyników skanowania jest zasłaniane przez okno Spooky2. Przesuń kursor myszy nad ikonę Spooky2 na pasku Windows Task i sprawdz, czy są tam 2 okna. Jeśli przypadkowo zamkniesz okno wyników skanowania, kliknij przycisk Analyze, wybierz ostatnie skanowanie i pojawi się nowe okno wyników skanowania.

Kliknij dwukrotnie „Ten komputer”. Kliknij dwukrotnie „system: C” i znajdź aplikację „Spooky2.exe”. Kliknij prawym przyciskiem myszy Spooky2.exe. Wyślij na pulpit (utwórz skrót). Znajdziesz Spooky2 na pulpicie.

W wersji oprogramowania 20190116, 1-godzinne Biofeedback Scan (SD) - JW i Experimental Scan and Run (SD) - JW wciąż tu są. Ale John zastąpił 4,5-godzinny skan na General Biofeedback Scan (SD) - JW. General Biofeedback Scan (SD) - JW jest bardziej dokładny i zajmuje mniej czasu.

W przypadku Terrain Preset Chain(łańcucha presetów przygotowawczy) odpowiedź jest dość prosta. Każde preset w łańcuchu jest stosunkowo krótką sekwencją, która jest powtarzana przez 24 lub 12 godzin, a następnie automatycznie przechodzi do następnego presetu w łańcuchu. 15 presety trwa 11 dni. Łańcuch powinien przesuwać się automatycznie do przodu, gdy biegnie przez remote, gdy generator jest podłączony do oprogramowania.

To preset jest uruchamiane o określonej godzinie w sekcji Scheduling na zakładce Settings. Przycisk Generator zmienia kolor na żółty oznacza, że zatrzymał się.

Przeczytaj notatki. W Stanach:
"Zdalne preset dla niezbędnych mikroelementów, witamin i minerałów.

Czas pracy wynosi 4 godziny. To preset będzie uruchamiał codziennie od 1:00 do 5:00.

GX może uruchomić to preset, ale wybierz Start każdego dnia. Nie pętla.

Użyj portu BN w Spooky Boost. "

Przed użyciem presetu lub programu przeczytaj notatki.

1. Umieść wyniki skanowania w pustej powłoce.
2. Zapisz go jako preset.
3. Przejdź do zakładki presets, dodaj preset do łańcucha i inne preset, które chcesz dodać. Dodaj go w żądanej kolejności.
4. Uważaj, że dodane presety powinni mieć ograniczony czas.
5. Następnie zapisz gotowy preset łańcuch jako nowe preset.

Kliknij przycisk "Analyze" i wybierz poprzednie skanowanie, które chcesz przeanalizować. Lub jeśli twoje poprzednie skanowanie jest w bazie danych częstotliwości BFB, załaduj program do jednego Generatora i użyj przycisku "Reverse Lookup" w zakladce Control.

Jeśli patrzeć na sekcji Wyjście Generatora(Generator Output) w zakladce Control gdy ten program jest załadowany i uruchomiony, możesz zobaczyć częstotliwości, które są przesyłane.

Jeśli chcesz tylko zbadać, jakie częstotliwości są uruchamiane przez Spooky2 dla masy cząsteczkowej(Molecular Weight), możesz załadować program do wirtualnego generatora i uruchomić go, a następnie możesz kliknąć kroki na liście i zobaczyć częstotliwość dla każdego kroku w sekcji Wyjście generatora(patrz przykładowe obrazy na dole).

W zakladce Program, u dołu ekranu znajdują się opcje Powtórz XXX(Repeat XXX). Jeśli ustawisz dowolne z nich na "0", będzie to powtarzać aż do zatrzymania. Większość z nas używa "Powtórz sekwencję"(Repeat Sequence), aby uruchamiać programy za pomocą Remote.

Być może trzeba jednak zwrócić na uwagę, aby nie uruchamiać tylko jedną częstotliwość na wielu powtórzeń. Niektórzy ludzie są raczej wrażliwi na jedną częstotliwość, która działa przez długi czas, nie zmieniać się do coś innego. Muszę mieć 3 lub 4 częstotliwości w rotacji, aby pozwolić mu działać przez kilka godzin.