P&Odp

Spooky2 PEMF Coil

Niższe częstotliwości są najlepsze, powiedzmy lepsze poniżej 30 Hz, jeszcze lepsze są około 10 Hz.