Aby upewnić się, że sygnał generatora jest przesyłany pomyślnie, musimy przetestować jego wyjście, a najszybszym sposobem jest użycie Spooky2 Remote.

Część sprzętowa
Ustaw Spooky2 Remote jak zwykle. Połącz Spooky2 Remote z Boost.

Uwaga:
Nie musisz umieszczać próbek DNA w Remote podczas tego testu.

Część oprogramowania
1. Otwórz oprogramowanie Spooky2, kliknij> Miscellaneous Generator Signal Test (R) – JW w zakładce Presets.

2. Przejdź do zakładki Control, zaznacz „Overwrite Generator”, wybierz numer portu generatora i kliknij „Start”.

Jeśli widzisz, że obie diody LED na Remote zaczynają migać 4 razy na sekundę, to twój generator jest dobry. Jeśli nie, kliknij ponownie zakładkę Presets i zapoznaj się z uwagami dotyczącymi preset, aby uzyskać instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów.