Category: Choroba

Możesz spróbować ponownie zaminować ząb.
W Presets/Miscellaneous/Remote jest Overall Dental Health (R) - JK.
W Presets/Miscellaneous/Remote/Experimental jest Halliday Teeth & Gums Decay & Restoration experiment (CUST)
Nie wolno go żuć, gdy jest popękany.