U mojego ojca zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego. Rak rozprzestrzenił się na cały przewód pokarmowy. W żołądku, jelicie cienkim i jelicie grubym.

Postanowił uniknąć chemioterapii/promieniowania i poszedł naturalną drogą. Używał maszyny Spooky2 Rife przez 3 miesiące, a kiedy został ponownie przebadany, rak nie mógł zostać odnaleziony.

Słowa nie mogą wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny za maszynę Spooky2 Rife!!!!!