Spooky2 wersja 20200414 została oficjalnie wydana.

Wydanie jest dostępne na tej stronie teraz: https://www.spooky2.pl/downloadspage/.

Od czasu ostatniego oficjalnego wydania znaleziono tylko jeden błąd. Spooky2 jest coraz silniejszy!

Trwająca pandemia COVID-19 doprowadziła do powstania presetów, które są ukierunkowane na szczepy specyficzne dla danego kraju. Dodatkowo, baza danych Base Pair (DNA/RNA) była regularnie aktualizowana, aby zapewnić dostępność wszystkich w pełni sekwencjonowanych danych dotyczących genomu COVID-19.

Zmiany od czasu ostatniego oficjalnego wydania Spooky2:
Załatwione:Ograniczenia częstotliwości. W poprzednich wersjach Spooky2, ręcznie wprowadzane limity częstotliwości były nadrzędne w stosunku do określonego maksimum genomu.

Zaktualizowano:Baza danych BP do wersji 20200414.
Zaktualizowano:Główna baza danych do wersji 20200411.
Zaktualizowano:Dokument pomocy online. Dzięki uprzejmości Bryana Yamamoto.

Nowość:Presety COVID-19 specyficzne dla danego kraju.

Nowość:Presety Cold & Flu specyficzne dla danego kraju.

Nowość:Podzielenie zestawów częstotliwości pomiędzy Out1 i Out2 podczas łączenia programów.

Nowość:Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pole list częstotliwości kopiuje aktualną częstotliwość do schowka(ang. clipboard).

Nowość:Możliwość zapisywania trafień po każdym cyklu skanowania/uruchomienia.
Nowość:Możliwość dodawania trafień po każdym cyklu skanowania/uruchomienia.

Ulepszone:Podświetlenie przeszukiwanego tekstu w Notes.

Inne ulepszenia kodu zostały wprowadzone w celu poprawy szybkości i stabilności Spooky2.