Category: Inni

Offset to ustawienie, które przesuwa sygnał wyjściowy tak, że nie jest on zrównoważony powyżej i poniżej linii zerowej. Wprowadza ono przesunięcie(ang. Shift) DC, które wpływa na patogeny i ciało w inny, bardziej intensywny sposób.