Czasami okno wyników skanowania jest zasłaniane przez okno Spooky2. Przesuń kursor myszy nad ikonę Spooky2 na pasku Windows Task i sprawdz, czy są tam 2 okna. Jeśli przypadkowo zamkniesz okno wyników skanowania, kliknij przycisk Analyze, wybierz ostatnie skanowanie i pojawi się nowe okno wyników skanowania.