Category: Biofeedback Scan

Gdybym był tobą, najpierw kliknąłbym ostatnią ikonę w dół, która skopiuje częstotliwości. Następnie patrzyć w prawy górny róg tego okna, gdzie zobaczysz ikonę, aby zapisać swoje wyniki. Powinny one zostać zapisane w twoim folderze biofeedback w Presets. Jeśli ten zapis zawiśnie, tak jak czasami mój. Możesz użyć funkcji tworzenia programu i użyć zapisanych częstotliwości do skopiowania - wklejenia tam. Idź powoli. Przeczytaj wszystko. Dostaniesz się tam.