Category: Biofeedback Scan

Scan and Run jest automatyczną wersją BFB, która tworzy program zabijający, aby uruchomić go tylko raz przed nowym skanowaniem. Hunt and Kill stale udoskonala ten sam zestaw częstotliwości, który został znaleziony podczas pierwszego skanowania "hunt". Jeśli robię jedno lub drugie, kieruję część leczniczą do generatora z pobudzeniem.