Category: Biofeedback Scan
Skanowanie Grade wskazuje, które częstotliwości wytwarzają najsilniejszą reakcję biologiczną w organizmie. Każda częstotliwość jest uruchamiana, a reakcja jest mierzona.

Ten typ skanowania nie wykorzystuje średniej bieżącej, ponieważ stosowane są pojedyncze, często szeroko rozdzielone częstotliwości.

Grade Spooky2 daje każdą liczbę skupioną wokół 1, która jest średnią wszystkich wyników. Jeśli wartość klasy jest znacznie powyżej 1, oznacza to, że odpowiedź była bardzo silna. Jeśli wartość Grade jest znacznie poniżej 1, odpowiedź była słaba.

Jeśli chcesz wybrać połowę częstotliwości, które zapewniły najsilniejszą odpowiedź, wybierz częstotliwości, których Grade to 1 lub więcej.