Category: Biofeedback Scan

Tak. Działają oba tryby skanowania kontaktowego i zdalnego biofeedbacku (BFB) i tryby skanowania Grade BFB będą działać..

Ponieważ masz generatory XM, używałbyś Spooky2 Pulse dla BFB, więc skanowanie ciała trwa znacznie dłużej.

Podczas wykonywania skanów Grade BFB, czas jaki zajmuje, zależy od liczby kroków częstotliwości w każdym programie. Jeśli każdy krok częstotliwości ma domyślnie dwell 3 minuty, to jeśli program ma 12 częstotliwości, wykonanie skanowanie Grade zajmie 12 x 3 = 36 minut. Nie ma znaczenia, czy masz GX, czy XM, oba zajmą ten sam czas na wykonanie Grade. Podczas skanowania BFB GX będzie szybszy.