Category: Inni

1. Główną siłą Spooky2 i Rife jest zabijanie patogenów. Istnieje pewna zdolność poprzez porywanie (ang. Entrainment) do leczenia i poprawy funkcjonowania organizmu. Przeszukaj bazę danych programu w poszukiwaniu regeneracji i/lub leczenia. Również w tym celu należy przeszukać również presety.

Również w presetach poszukaj napięcia w komórce. Istnieją presety zwiększające napięcie komórki w celu poprawy jej funkcjonowania.

2. Zestawy detoksykacyjne dostają dużo śmieci z części ciała, które w innym przypadku mogłyby zablokować zdolność twojego organizmu do tworzenia nowych komórek i do pracy na optymalnym poziomie wydajności.