Category: Inni

Istnieje wiele poważnych wad Bluetooth, ale żadna z nich nie pozwoli włamać się do twojego komputera. To powiedziawszy, wyłącz Bluetooth, jeśli go nie używasz, ponieważ jest to po prostu dodatkowy szum EMF w twoim otoczeniu.

Spooky2 nie może być używany do blokowania Bluetooth, a jeśli tak, naraziłoby Cię to na jeszcze więcej niepotrzebnego hałasu EMF.