Category: Choroba

1. Zawsze wykonuj Terrain, a skanowanie Biofeedback będzie wybierane w każdych warunkach.

2. Jednym z presetów dla każdego bólu lub napięcia mięśni jest preset Uzdrawiania i Regeneracji(ang. Healing and Regeneration). Możesz użyć wersji plazmowej, jeśli masz czas, ale remote też działa dobrze.
Kontaktowe i zdalne wersje tego preset znajdują się w folderze Miscellaneous, ale z jakiegoś powodu wersja plazmowa znajduje się w folderze Heal.