Category: GeneratorX

A: 1. Tak. Za pomocą generatora X możesz umieszczać na nim programy bez zamiatania(ang. non-sweep) i pozwolić mu działać bez połączenia z komputerem. Jednak mam zarówno laptop, jak i GX, aby mógł uzyskać przepływ powietrza pod spodem (tj. Aby zapobiec nadmiernemu nagrzaniu). Jedynym problemem związanym z niektórymi programami jest to, że są one polecane jako zamiatanie(ang. Sweep), aby trafić w możliwość mutacji.

2. 32 z 78 presetów ma w sobie Zamiatanie(ang. Sweeps). Jeśli nie używasz żadnego z tych 32, wszystko powinno być OK. Następujące preset mają Zamiatania(ang. Sweeps): R08, R09, R14, R15, R16, R17, R19, R22, R27, R28, R29, R30, R31, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R43, R44, R46, R47, R48, R54, R64, R65, R69, R70, R71, R73, R78.