Category: Częstotliwość

1. "MW BP DNA (C) - JW", i "MW BP DNA (R) - JW".

2. Stwierdzam, że 528, jak fala znakowa, działa dobrze. Używam to z falą kwadratową 7.5Hz.