Jeśli używasz preset Hunt and Kill w GeneratorX z Sample Digitizer po jednej stronie generatora (G1) i kontaktu lub remote po drugiej (G2), to tak, ponieważ musisz wiedzieć, że będzie działał od strony Hunt (Sample Digitizer) od strona Kill (Kontact lub Remote) i zmieniaj naprzemiennie oba generatory, dopóki go nie zatrzymasz. Jeśli pozwolisz mu działać przez długi czas, może to wymagać zmiany próbki DNA, a kiedy to zrobisz, po prostu zatrzymaj się w sekcji Kill, a następnie Anuluj, gdy świeże DNA zostanie umieszczone w Sample Digitizer.