Category: Częstotliwość

W trybie zdalnym zamierza się uruchamiać program 24/7 z programami nie dłuższymi niż 4 godziny, po czym powtarza się on ponownie. Programy 4-godzinne powtarzałyby się wtedy 6x w ciągu 24 godzin. Programy 2-godzinne powtarzałyby się wtedy 12x w ciągu 24 godzin, co niektórzy twierdzą, że powtarzanie programów 2-godzinnych jest bardziej efektywne niż 4-godzinnych.

W przypadku zabicia na jednym remote, inny remote musi uruchomić Detox / Detox Maintenance na innym remote 24/7.

W przypadku wykonywania preset dotyczących raka, zalecam wydrukowanie pliku pdf w oprogramowaniu i postępować zgodnie z instrukcjami (znajduje się on w presetach sekcji poświęconej rakowi w programie spooky2).