Category: Choroba

1.Niektórzy używają Remote do leczenia roślin pod kątem chorób oraz do zabijania grzybów, pleśni i pozostałych. Nie jestem pewien, ale myślę, że do tego można użyć presety środowiskowe(ang. environmental presets). Jeśli znasz patogen, możesz użyć liścia w Remote, a następnie leczyć roślinę w ten sposób.

2.Niektórzy uzyskali świetne wyniki, umieszczając rośliny w polu skalarnym.

3.Jeśli masz maszynę radioniczną i używasz jej na remote, zalecam używanie biodynamicznych opryskiwaczy polowych i preparatów kompostowych do pielęgnacji gleby i ogrodu. Najlepsze w historii! Po prostu zastosuj je i po 3 latach ogród jest wyleczony.

4.Używam zimnego lasera do nadrukowania(ang, imprint) wody za pomocą Planet-Jupiter (ALT) i rezonansu Schumanna (CAFL). Wydaje się, że działa.