Category: Częstotliwość

Bezpłatne oprogramowanie Spooky2 zawiera 14 presetów:


A bezpłatne oprogramowanie Spooky2 zawiera 7 programów dla Epstein-Barr: Choroby autoimmunologiczne (ang. Autoimmune Diseases). Mogą być one wywoływane przez Enterowirusy, takie jak wirus Coxsackie B, EPSTEIN - wirus BARR, Cytomegalovirus, Parvovirus B19, HIV oraz przez bakterię Mycobacterium tuberculosis.