Category: Biofeedback Scan

1. Oto blog z instrukcjami:
https://www.spooky2.pl/qa/moge-przeniesc-wyniki-skanowania-jednego-komputera-laptopa-komputer-pc/
https://www.spooky2.pl/how-to-transfer-biofeedback-scan-results-from-one-computer-to-another/

2. Skopiowanie plików csv Biofeedback na inną maszynę będzie działać, wystarczy ustawić preset generator (może być również w trybie offline) skanowania biofeedbacku, aby jego ustawienie było prawidłowe, aby ponownie przeanalizować pliki csv BFB z oprogramowania na innej maszynie.