Category: GeneratorX

Nie, nie możesz uruchomić łańcuchów(ang. Chain). Powinieneś przesuwać każde z nich ręcznie. Dlatego nie można automatycznie poruszać się w Terrain na Generatorze X w trybie samodzielnym.