Category: Biofeedback Scan

Dwa razy dziennie zalecana kwota.
Kontakt: dwa razy dziennie, jeśli masz czas.
Plazma: raz dziennie.
Zdalne: 24/7 przez trzy do siedmiu dni.