Category: GeneratorX

GeneratorX nie wydaje sygnałów dźwiękowych jak XM.

Przed podłączeniem kabla USB upewnij się, że generator GX jest włączony.

W prawym górnym rogu wyświetlacza GX znajduje się symbol USB.

Jeśli jest czerwony, jest podłączony, ale nie jest rozpoznawany przez oprogramowanie. Kiedy zmieni kolor na biały, wszystko jest dobrze.

Zwykle system operacyjny jest przyczyną, dlaczego generator nie jest widoczny.

Gdy podłączysz kabla do komputera, system operacyjny powinien wykryć i zainstalować Dual RS232 Interface.