Category: Inni

Jeśli częstotliwość ze skanowania odpowiada dowolnej częstotliwości lub oktawie po sprawdzeniu, w programie zostanie on umieszczony w raporcie odwrotnego wyszukiwania. Nie ma nic, co wskazywałoby na to, że dołączony program jest odpowiedni dla skanowanej osoby.