Category: Choroba

1. Tak, jest co najmniej jeden program "oparzenia radiacyjnego(ang. radiation burn)", również programy na oparzenia może, są różne rzeczy do chemioterapii, a dla komputera spróbuj "EMF", "wrażliwość elektryczna zmniejszyć(ang. electrical sensitive reduce" i detox metali, które sprawiają, że Twoje ciało bardziej wrażliwe.

2. Oparzenia popromienne i detoksykacja popromienna znajdują się w zakładce Programs. Użyłbyś z nimi Leczenie shell preset.