Category: Choroba

1. Wspomniałeś o "oderwaniu się" jako o swoim pierwszym uczuciu... To od razu zaciągnęło mnie do "uziemienia(ang. grounding)". Jest to niezbędny pierwszy krok we wszystkich innych rzeczach, o których wspomniałeś.

Mógłbym to zasugerować (zakładając, że korzystałbyś z Remote):
W tej kolejności:
Pod: Miscellaneous\DH Experimental Frequencies\Remote:
0001 Spiritual Wellbeing (R) - DH
0002 Combined 7 Chakras + Meridians (R) - DH
Pod: Miscellaneous\Bach Flowers\Remote:
Mental and Emotional Exhaustion (R)

2. Spójrzcie na eksperymentalne częstotliwości DH.

3. Zaadresuj wsparcie adrenaliny i wszelkie programy lękowe.

4. PTSD!!! To była dla mnie największa pomoc. Przyjrzyj się również programom lękowym, i możesz uruchamiać programy dla radości, przebaczenia, uziemienia(ang. grounding), rezonansu Schumanna i innych podobnych rzeczy.